Werkwijze

De kern van mijn business is: (inter)actie en communicatie. Elke opdracht begint dan ook met een persoonlijke kennismaking. Of je me nou inschakelt als coach, trainer, procesbegeleider of communicatiemanager: de eerste stap is een intakegesprek, waarin je me vertelt wat je doelen en wensen zijn en waarin we onze wederzijdse verwachtingen matchen.

Op basis hiervan ontvang je van mij een (traject)voorstel, waarin de te verwachten stappen en financiƫn zijn opgenomen. Als we het daarover eens zijn, gaan we aan de slag. Aan het eind van een traject of opdracht -en vaak ook tussentijds- evalueren we hoe het is gegaan, of je doelen zijn bereikt en je verwachtingen zijn uitgekomen. Waar nodig stellen we het plan tussentijds bij. Het praktische resultaat is immers waar we het voor doen: dat jij er daadwerkelijk wat aan hebt in je eigen dagelijkse praktijk, die van je team of organisatie.

Wil jij weten hoe opdrachtgevers, coachees en trainings- & workshopdeelnemers aankijken tegen de werkwijze van Tri-Co? Lees het hier.Tri-Co is lid van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en voert haar werkzaamheden op gebied van coaching, training en procesbegeleiding uit in overeenstemming met de'NOBCO Ethische Gedragscode' dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

Op de uitvoering van alle offertes, overeenkomsten en diensten van Tri-Co zijn de algemene voorwaarden exclusief van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 39066859. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden vind je hier.

groot_beeld