Coaching

Coaching helpt je om je drijfveren, kwaliteiten, waarden, kennis en vaardigheden te mobiliseren om efficiënt en effectief je persoonlijke doelen te bereiken. Er kunnen verschillende redenen zijn om een coach in de arm te nemen. Je kunt vragen hebben met betrekking tot je loopbaan of het ontwikkelen van bepaalde competenties. Of je wilt effectiever zijn in het stellen en bereiken van je doelen. Misschien heb je een vraag die te maken heeft met je manier van leidinggeven of ben je op zoek naar een betere balans tussen werk en privé of tussen hoofd en hart.

Jouw vragen, jouw antwoorden
Coaching is het middel voor het vinden van jouw antwoorden op jouw vragen. Die antwoorden heb je al in je, alleen ben je je daarvan vaak niet bewust. Ik begeleid je in het bewustwordingsproces om deze antwoorden te vinden. Ik stel de juiste vragen, moedig je aan, motiveer je om stappen te zetten en hou je waar nodig een spiegel voor.

Je ontdekt wat je drijfveren, kwaliteiten, mogelijkheden en ontwikkelpunten zijn en wat voor jou wezenlijk belangrijk is. Je krijgt inzicht in wat je belemmert of juist kan helpen om je doelen te bereiken, zodat je bewuste keuzes kunt maken en effectieve stappen kunt zetten.

Intake
Coaching is een intensief en persoonlijk proces. Het is dus belangrijk dat het klikt tussen jou en je coach. Daarom wordt elk coachtraject voorafgegaan door een intakegesprek waarin je kunt bekijken of coaching wat voor je is en of je de 'klik' voelt. Ik leg je in dit gesprek duidelijk uit wat coaching is, hoe een coachtraject eruit ziet en wat je van mij en van het coachproces kunt verwachten. Samen doen we een eerste aanzet om je coachvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Na dit intakegesprek besluit je definitief of je een coachtraject bij Tri-Co gaat volgen.

Coachtraject
Een gemiddeld coachtraject bij Tri-Co bestaat uit ongeveer acht gesprekken van anderhalf à twee uur. De gesprekken vinden om de twee à drie weken plaats. In de tussenliggende weken werk je aan je persoonlijke actieplan. Je spreekt steeds met mij af welke stappen je concreet gaat zetten naar aanleiding van onze gesprekken. Tijdens het volgende gesprek bespreken we dan hoe het uitpakte in de praktijk. Wat is er gelukt en waar heb je nog moeite mee? Je staat stil bij je behaalde succes en we zoeken samen naar oplossingen voor de zaken die nog niet zo goed gingen. Op deze manier ben je tijdens het hele traject stap-voor-stap actief bezig met je coachthema.

Jouw dagelijkse praktijk: blijvend resultaat
Praktische resultaatgerichtheid is een van mijn belangrijkste uitgangspunten. Een coachtraject bij Tri-Co is er dan ook, elk moment in het proces, op gericht dat je jouw antwoorden omzet in concrete actie in je dagelijkse praktijk.

Je zult merken dat de stappen die je tijdens het coachtraject zet steeds groter worden en je steeds makkelijker afgaan. Omdat de inzichten en de acties op basis hiervan vanuit je zelf komen, zal het ook gevoelsmatig 'kloppen'. Je hebt je uiteindelijk het nieuwe gedrag zo eigen gemaakt, dat het als het ware in jezelf verankerd zit. En daarmee is het resultaat blijvend.

groot_beeld