Procesbegeleiding

Tri-Co begeleidt organisaties bij ontwikkelings- en veranderprocessen. Zo'n proces kan tot doel hebben de visie of missie te formuleren: waar gaan we voor en waar staan we voor. Een organisatie die zich wil (her)positioneren, wil eerst weten wat haar identiteit is: wat zijn de eigenschappen en kwaliteiten van onze organisatie en vanuit welke waarden werken wij? Welke organisatiecultuur streven wij na en hoe zorgen we ervoor dat we die krijgen?

Het zijn allemaal vragen waarop de antwoorden al besloten liggen in de organisatie, het management en haar medewerkers. Vaak zijn deze antwoorden verstopt, ze bevinden zich onder de oppervlakte. Om een visie, missie of 'corporate identity' te kunnen formuleren, heb je deze antwoorden nodig. Het is dus zaak om ze boven tafel te krijgen.

Ontwikkelingsproces: eruit halen wat erin zit
En dat is wat ik versta onder procesbegeleiding: 'eruit halen wat erin zit'. Letterlijk. Daarom bestaat een ontwikkelingsproces vooral uit interactie. Bijvoorbeeld in de vorm van individuele gesprekken en/of groepssessies met het management, al dan niet aangevuld met individuele of groepssessies met overige medewerkers in de organisatie. Door de juiste vragen te stellen, associatieve werkvormen toe te passen, te spiegelen, verbanden te leggen, verbinding te creëren en waar nodig te confonteren zorg ik ervoor dat de antwoorden naar boven komen.

Zo kun je in jouw organisatie woorden geven aan gevoelsmatige aspecten en aan de onderscheidende elementen die onbewust aanwezig zijn. En met die woorden kun je vervolgens een visie, missie, identiteit of kernwaarden definiëren.

Implementatie
Wat Tri-Co betreft, is het definiëren van de visie, missie of de waarden van je organisatie een eerste stap. Een van de belangrijkste waarden van Tri-Co is namelijk praktische resultaatgerichtheid. Je hebt pas ècht wat aan de gevonden definities als je ze in de praktijk waarmaakt. Indien gewenst, begeleid ik jouw organisatie dan ook in dit implementatieproces. Doelgericht, daadkrachtig en met plezier.

Aandachtsgebieden
Tri-Co begeleidt organisaties bij verschillende ontwikkelings- en veranderprocessen. Voorbeelden daarvan zijn:

groot_beeld