Loopbaanontwikkeling

Aanleiding voor een loopbaancoachtraject
Een loopbaanpad is al lang geen rechte weg meer. De weg klimt en daalt, er zijn brede wegen en smalle weggetjes, bochten en kruispunten, afslagen, doorgaande routes en wegversperringen. Er kunnen vele redenen zijn om na te denken over de ontwikkeling van je loopbaan en de keuzes die je daarbij wel of niet hebt gemaakt.

Hoe zie ik mijn werkende toekomst? Blijf ik op mijn routine varen of is het tijd voor een nieuwe uitdaging? Doe ik nog wel het goede werk? Hoe krijg ik meer voldoening in mijn bestaande werk? Waar ligt mijn hart? Ik kan en doe wel heel veel, maar wat wil ik nou echt? Zomaar wat vragen die je jezelf kunt stellen met betrekking tot je loopbaan.

Een andere aanleiding kan zijn dat het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren en je je niet meer prettig voelt in de cultuur. Of je hebt te maken met outplacement en wilt deze gelegenheid aangrijpen om eens te kijken welke volgende stap nu echt bij je past. Je speelt al een tijd met de gedachte om voor jezelf te beginnen, maar weet niet of je daar wel geschikt voor bent en of de tijd daarvoor rijp is. Misschien wil je wel nadenken over waar die onrust of onvrede met betrekking tot je werk vandaan komt, maar komt het er nooit van omdat je het zo druk hebt.

Loop jij rond met soortgelijke vraagstukken en ben je toe aan een nieuw perspectief op je werkende leven? Met een loopbaancoachtraject bij Tri-Co vind je het antwoord op jouw vragen.

Stappenplan loopbaancoachtraject
Het loopbaancoachtraject bestaat uit ongeveer 8 twee- à driewekelijkse gesprekken van 1,5 uur. Voorafgaand aan de gesprekken werk je aan diverse voorbereidingsopdrachten. De periode tussen de gesprekken geeft je tevens de gelegenheid om te reflecteren op je ontdekkingen en ervaringen.

We werken aan de hand van een stappenplan. Dat stappenplan biedt voldoende houvast om op een gestructureerde manier jouw vragen 'te lijf te gaan' en tegelijkertijd genoeg ruimte om stil te staan bij wat voor jou persoonlijk van wezenlijk belang is.

Resultaat: inzicht
In de loop van het loopbaancoachtraject krijg je inzicht in:

 • Je doel: de belangrijkste factoren m.b.t. je werkende leven die je wilt veranderen èn die je wilt vasthouden
 • Je belangrijkste drijfveren, wensen en waarden:
  • Wat streef je na in je werk; wat drijft jou? Wat wil je nou eigenlijk ècht? Wat vind jij belangrijk; waar hecht jij waarde aan?
  • In hoeverre komen jouw drijfveren, wensen en waarden tot uiting in je huidige werk?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je drijfveren, wensen en waarden meer tot uiting komen?
 • Je kernkwaliteiten:
  • Wat zijn jouw sterkste eigenschappen?
  • In hoeverre benut je deze kernkwaliteiten in je huidige werk?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je kernkwaliteiten beter tot hun recht komen?
 • Je kennis, vaardigheden en competenties:
  • Welke kennis, vaardigheden en competenties heb jij in huis?
  • In hoeverre wil je die kennis, vaardigheden en competenties (blijven) gebruiken in je werkende leven?
  • Welke kennis, vaardigheden en competenties wil jij je nog graag eigen maken?
 • Je belangrijkste belemmeringen en hulpbronnen:
  • Wat houdt je tegen om te doen wat je wilt?
  • Wat kan jou helpen om te realiseren wat je wilt?


Resultaat: actie

Het resultaat van deze training is een bewuste keuze met betrekking tot je werkende leven. Een keuze vanuit je hart. Om deze keuze ook daadwerkelijk gestalte te geven, maak je je eigen actieplan waarmee je jouw gedroomde loopbaan gaat realiseren.

 

<< terug naar

groot_beeld