Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling als begrip is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Onder competenties verstaan we gedrag dat een belangrijke bijdrage levert aan het effectief functioneren van een organisatie. Met andere woorden: competenties verwoorden gedragseisen voor succesvol functioneren.*

Voorbeelden van competenties zijn: ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatverantwoordelijkheid, samenwerking, relationele sensitiviteit, aanpassingsvermogen, delegeren, luisteren, (mondelinge) uitdrukkingsvaardigheid, overtuigingskracht, etc.

Als werkgever of leidinggevende vind je het belangrijk dat medewerkers over de juiste competenties beschikken. Als medewerker hecht je er belang aan dat je je bij je werkgever kunt ontwikkelen. Coaching op competentieontwikkeling is het middel bij uitstek om je hierin te faciliteren. Tri-Co begeleidt je hier graag in, of je nou werkgever/leidinggevende of medewerker bent.

Traject competentieontwikkeling
Een coachtraject dat is gericht op competentieontwikkeling bestaat (per te ontwikkelen competentie) uit een serie van ongeveer 6 gesprekken van 1,5 uur.

Samen brengen we in kaart welke competentie(s) je wilt ontwikkelen en welk gedrag hieronder in jouw organisatie wordt verstaan. We bekijken hoe je nu 'scoort' op deze competentie. Je wordt je bewust van je huidige gedrag en het effect daarvan op de mensen om je heen. Je krijgt inzicht in gedrag dat niet effectief is en in wat je belemmert om het gewenste gedrag te vertonen. Op basis van deze inzichten ben je in staat om je gedrag te veranderen, om nieuw gedrag te vertonen.

In de periode tussen de coachgesprekken breng je dit nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk. Je ervaart dan wat het effect ervan is op jouzelf en op je omgeving. We bespreken steeds wat er goed ging en tegen welke belemmeringen je nog aanloopt. Samen bekijken we op welke manier je deze belemmeringen uit de weg kunt ruimen.

Blijvend resultaat
Tijdens het coachtraject maak je jezelf het nieuwe gedrag dat bij deze competentie hoort gaandeweg helemaal 'eigen'. De verandering is dus diep verankerd en het resultaat zal daarmee blijvend zijn: je hebt een (nieuwe) competentie ontwikkeld!* Bron: Marijke Lingsma en Marcel Scholten - Coachen op competentieontwikkeling - Uitgeverij Nelissen Soest

 

<< terug naar

groot_beeld