Kernwaarden

Tri-Co helpt haar opdrachtgevers en coachees onder andere met het herkennen en definiëren van hun kernwaarden. Kernwaarden betekenen in mijn optiek: dat wat voor jou of je organisatie van wezenlijk belang is. Ze geven richting aan hoe je als persoon of organisatie wilt communiceren, werken en leven. Ik ga uit van de volgende waarden die hierbij voor mij bepalend zijn. Dit zijn de waarden die ik meeneem in de uitvoering van al mijn opdrachten en waar je me op mag aanspreken:

Authenticiteit

Authenticiteit heeft voor mij te maken met eigenheid, met puurheid, eerlijkheid en integriteit. Dat vertaalt zich in de volgende normen die ik naleef:

  • Ik ga uit van mijn innerlijke kracht (en motiveer anderen dat ook te doen)
  • Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik (niet) doe
  • Ik treed mijn omgeving tegemoet op een open en ontvankelijke manier: ik ben nieuwsgierig naar wat de ander beweegt

Verantwoordelijkheid

Ik geloof in proactiviteit: in het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor je gedrag en de keuzes die je maakt. Ongeacht de omstandigheden. Met zogenaamd slachtoffergedrag ("Ik kan er niets aan doen, het ligt aan …..") ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik stimuleer het zoeken naar en benutten van de invloed en mogelijkheden die je binnen de gegeven omstandigheden wèl hebt. Want je kunt weliswaar de wind niet 'regelen', je kunt wel zelf bepalen hoe de zeilen staan.

Respect & verbinding

Door wederzijds respect ontstaat betrokkenheid. Die verbinding creëer ik door:

  • de ander te respecteren en de ander te vragen dit omgekeerd ook te doen
  • te luisteren, te vragen en mijn oordeel uit te stellen
  • te observeren, in contact te blijven met de ander en te reageren/interveniëren op verbale èn non-verbale signalen

Ruimte

Ruimte, zowel in fysieke als overdrachtelijke zin, betekent voor mij: vrijheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid. Voor mezelf èn de ander. In de praktijk leef ik deze waade na door:

  • vrijheid van denken & handelen te geven en te nemen
  • de ander de ruimte te geven die hij nodig heeft en zelf voldoende ruimte te nemen om me plezierig te voelen
  • me te committeren voor overzichtelijke perioden/zaken
  • te doen wat ik beloof en alleen te beloven wat ik kan nakomen

Plezier & humor

Ik vind het belangrijk om plezier te beleven aan wat ik doe en dat de mensen waarmee ik werk, leef en communiceer dat ook zo ervaren. Humor is daarbij een belangrijk middel, bijvoorbeeld om plezier in werk en leven te hebben. Ik kan goed om mezelf lachen en creëer op die manier ook graag beweging bij anderen. In coaching en training gebruik ik humor dan ook als interventie-instrument: door humor te gebruiken kunnen mensen vaak makkelijker in de spiegel kijken en kunnen rake dingen gezegd worden die toch niet te hard aankomen.

groot_beeld