Ontwikkeling corporate identity

Corporate identity ofwel de identiteit van de organisatie. Een veelgehoord begrip, waarvoor verschillende definities bestaan. In de visie van Tri-Co is de identiteit van een organisatie de optelsom van:

  • De drijfveren & ambities (verwoord in de visie en missie)
  • De kenmerkende eigenschappen en kwaliteiten van haar producten, diensten en medewerkers
  • De heersende waarden & normen (ook wel organisatiecultuur genoemd)
  • De kennis & vaardigheden van de medewerkers
  • Het feitelijke gedrag van de medewerkers

Er kunnen verschillende redenen zijn om meer zicht en vat te willen krijgen op de corporate identity. Voorbeelden zijn:

  • Een organisatie wil zichzelf of haar producten (her)positioneren ten opzichte van andere spelers in haar branche. Zij brengt daartoe eerst in kaart wat haar kenmerkende kwaliteiten zijn waarmee zij zich kan onderscheiden.
  • Een bedrijf merkt dat het moeilijk is om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Er vissen veel concurrenten in dezelfde vijver. Een duidelijke positie op de arbeidsmarkt is dus gewenst. Het bedrijf onderzoekt en verwoordt haar bijzondere cultuur en profileert zich daarmee bij potentiële werknemers.
  • Twee ondernemingen fuseren en willen verder met een gezamenlijke visie, missie en cultuur. Door middel van workshops en bijeenkomsten waaraan medewerkers uit alle lagen van de organisatie kunnen deelnemen worden de raakvlakken op deze terreinen verkend. Uiteindelijk wordt een gezamenlijke richting gedefinieerd en geïmplementeerd.
  • De organisatie moet 'kantelen' van een procesgestuurde naar een klantgerichte organisatie. De houding en het gedrag van de medewerkers moeten veranderen. Hoe zijn die houding en dat gedrag nu en welke houding en gedrag moeten de medewerkers 'straks' vertonen?

De bewustwording en definitie van de corporate identity (of onderdelen daarvan) is een proces waarbij Tri-Co je graag begeleidt.

 

<< terug naar

groot_beeld