Organisatiecultuur & kernwaarden

De organisatiecultuur wordt gevormd door de waarden en normen van de organisatie. Het zijn de geschreven en ongeschreven regels die aangeven welk gedrag er van de medewerkers verwacht, geaccepteerd en beloond wordt en welk gedrag ongewenst is of afgestraft wordt.

Een organisatiecultuur is moeilijk 'grijpbaar'. Toch kan het wenselijk zijn de cultuur in kaart te brengen en er woorden aan te geven. Bijvoorbeeld wanneer de cultuur veranderd moet worden, bij een reorganisatie of wanneer sprake is van een fusie of overname en verschillende organisatieculturen moeten worden samengesmeed tot een gezamenlijke cultuur.

Kernwaarden staan in dit verband de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat de waarden niet alleen een omschrijving zijn van de cultuur, maar richtinggevend kunnen werken voor het gedrag van de mensen binnen de organisatie. Met goedgekozen waarden kun je je als organisatie bovendien onderscheiden van andere partijen in de markt.

Alle reden dus om inzichtelijk te maken welke kernwaarden voor jouw organisatie gelden. En ze concreet en operationeel te maken, zodat ze daadwerkelijk handvatten bieden voor gewenst gedrag van medewerkers en kunnen dienen als platform voor in- en externe communicatie.

Het is mijn overtuiging dat kernwaarden er al 'zijn'. Je hoeft ze dus niet te bedenken en op te leggen aan de medewerkers, je kunt ze simpel gezegd 'opspeuren'. De aanwezige kernwaarden kun je boven tafel krijgen door gerichte interventies, bijvoorbeeld in de vorm van individuele interviews, groepsbijeenkomsten, workshops, enquêtes, etc. Naar gelang de situatie en wensen binnen jouw organisatie, betrekt Tri-Co hierbij directie & bestuur, management & leidinggevenden, overige medewerkers of een combinatie van deze groepen.

Als kernwaarden eenmaal gedefinieerd zijn, is het de bedoeling dat de medewerkers zich gedragen, werken en communiceren vanuit deze waarden. Dan volstaat het niet om ze te publiceren op een website of in het personeelsblad. Om ervoor te zorgen dat de kernwaarden daadwerkelijk gaan 'leven', moeten ze betekenis gaan krijgen voor alle medewerkers. Ze moeten, zoals dat zo mooi heet in consultancy-termen, worden geïmplementeerd.

In dit hele proces van definitie van kernwaarden en implementatie of verandering van de organisatiecultuur, begeleidt Tri-Co jouw organisatie graag volgens haar eigen kernwaarden: praktisch resultaatgericht, met respect voor alle betrokkenen, vanuit authenticiteit en met veel plezier!

 

<< terug naar

groot_beeld