Ideeënontwikkeling: brainstorm- en creativiteitssessies

Er zijn van die momenten dat je behoefte hebt aan verfrissende, originele, andere, innovatieve of 'gewoon nieuwe' ideeën. Je hebt vragen waarop je, als individu, als team of als organisatie, een creatief antwoord wilt, bijvoorbeeld:

  • Boeien en binden van onze werknemers. Hoe doen we dat op een eigentijdse en aansprekende manier?
  • Hoe kan ik op een onderscheidende en onorthodoxe wijze mijzelf als ZZP-er onder de aandacht brengen van mijn (potentiële) klanten?
  • Hoe kunnen we onze jaarlijkse medewerkersbijeenkomst aantrekkelijk(er) maken?
  • Hoe kunnen wij een maximaal resultaat halen uit onze beursdeelname?
  • Welke mogelijke verkoopkanalen zijn er voor onze maatkledinglijn?
  • Hoe komen we aan sponsors?
  • Hoe lossen we het fileprobleem op?
  • Hoe kunnen we de verkoop van product X een boost geven?

Wil je nu eens echt werk maken van jouw vragen? Tri-Co helpt je graag met het genereren van ideeën door middel van een of meerdere brainstorm- of creativiteitssessies op maat.

In overleg bepalen we de 'startvraag' en bedenken we wie er bij de sessie(s) aanwezig zijn. Ik doe een voorstel voor de werkvorm(en) of techniek(en) aan de hand waarvan de brainstorm zal verlopen. Vervolgens gaan we concreet aan de slag; Tri-Co treedt tijdens de bijeenkomst op als procesbegeleider. De deelnemers kunnen zich volledig concentreren op de inhoud en het bedenken van ideeën, ik help ze op een gestructureerde manier buiten de bestaande kaders te denken.

Elke sessie levert je gegarandeerd inspirerende ideeën op, waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. Een eerste ideeënselectie maakt standaard onderdeel uit van de sessies die Tri-Co begeleidt. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat de gegenereerde ideeën na een creatieve sessie in een la verdwijnen? Door een slimme selectiemethode al tijdens de brainstorm toe te passen, vergroot je de toepasbaarheid van de verzamelde ideeën aanzienlijk.

 

<< terug naar

groot_beeld