Intervisie

Intervisie vertaalt Tri-Co als: collegiale consultatie met betrekking tot vraagstukken in een specifieke (werk)situatie. Het heeft tot doel je persoonlijke effectiviteit te vergroten: het gaat over de manier waarop je persoonlijk omgaat met ervaringen en vraagstukken in die bepaalde situatie.

Vraagstukken
Bij intervisie staan de vraagstukken van de deelnemers centraal. Zij brengen zelf hun vraag in. Thema's en vraagstukken zijn dan ook zeer divers.

Collega's
Tijdens een intervisiebijeenkomst praat je op een gestructureerde manier en in een vertrouwelijke setting met een kleine groep collega's. Met collega's bedoel ik dan een groep van mensen die met betrekking tot een bepaald onderwerp op een vergelijkbaar niveau functioneren. Dat kunnen dus mensen zijn waarmee je dagelijks samenwerkt, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als directeur een groep vormt met directeuren van andere organisaties. Ook binnen netwerken van (interim) professionals kun je een intervisiegroep vormen. En zo zijn er veel verschillende groepen van 'collega's' mogelijk.

Intervisiebijeenkomsten
Intervisie vindt plaats in een intercollegiale groep. Zo'n groep bestaat uit vier tot zes personen. Met je groep kom je bij voorkeur regelmatig bij elkaar en werk je gestructureerd, volgens een af te spreken methode, aan het oplossen van de vragen die deelnemers inbrengen.

Tijdens de intervisiebijeenkomst staat steeds 1 situatie centraal; er is dus steeds 1 inbrenger tegelijk. De overige deelnemers helpen de inbrenger zijn vraagstuk te verhelderen, met name door het stellen van vragen. Pas als het vraagstuk grondig is verkend, dragen de deelnemers suggesties aan voor oplossingen en gedragsalternatieven. Op deze manier krijgt degene die het probleem heeft een helder zicht op het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin te handelen.

Overigens is de inbrenger niet de enige die leert in dit proces. Als collega kun je tenslotte ook leren van hoe een ander uit (vaak herkenbare) probleemsituaties komt.

Praktische oplossingen
Bij intervisie ligt het accent op gedragsverandering. Op het ontdekken en realiseren van andere mogelijkheden om te werk te gaan in situaties waarin je effectiever wilt zijn. De focus ligt dus niet op 'het probleem' of op jou als persoon, maar op het herkennen en veranderen van je eigen gedragspatronen in bepaalde situaties.

Een intervisiebijeenkomst is dus geen psychologische of therapeutische sessie, maar een manier om inzicht te krijgen in concrete oplossingen die je meteen in je dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Begeleiding
Tijdens een intervisiebijeenkomst vervult Tri-Co de rol van procesbegeleider. Ik zorg ervoor dat de bijeenkomsten gestructureerd verlopen, dat de gesprekken in een open en veilige sfeer plaatsvinden en dat ze voldoende diepgang hebben. Zo kunnen de deelnemers zich volledig focussen op de inhoud, terwijl ik het proces stuur. Ik werp me dus niet op als inhoudelijke superdeskundige, maar als facilitator van het proces. Ik sta daarmee naast en niet boven de groep.

Referenties
Tri-Co heeft praktische resultaatgerichtheid hoog in het vaandel staan. Ik vind het dus belangrijk wat intervisie jou oplevert. Wil je lezen wat intervisie-deelnemers die je voorgingen hebben gehad aan de bijeenkomsten die zij bijwoonden onder mijn begeleiding? Lees het hier.

 

<< terug naar

ldgroot_beeld