Workshop 'Ontdek en benut je kernkwaliteiten'

Je hebt een druk leven en houdt vele ballen in de lucht. Die ballen kunnen betrekking hebben op je werk, je gezin, familie, vrienden, overige sociale contacten, hobbies, you name it. De wereld om je heen stelt vaak pittige eisen en je moet regelmatig zien om te gaan met allerlei omstandigheden en mensen van diverse pluimage. Juist in deze tijd is het daarbij belangrijk uit te gaan van je eigen kracht. Maar hoe kun je die kracht aanwenden en waar zit die kracht ook alweer precies?

Die kracht schuilt onder andere in je kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten die tot jouw diepste wezen behoren. Het zijn aangeboren eigenschappen die jou als persoon kleuren; ze bepalen als het ware de aard van het beestje. Met je kernkwaliteiten geef je uiting aan wie je bent. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn zorgzaamheid, ordelijkheid, invoelingsvermogen, daadkracht, etc.

Zoals de kwaliteit van het geluid bij een radio medebepaald wordt door de precisie waarmee deze is afgestemd op de juiste golflengte, zo word je zelf inspirerender en effectiever als je bent afgestemd op je eigen kernkwaliteiten. Alle reden dus om je eigen kernkwaliteiten (beter) te leren (her)kennen en optimaal te benutten!

De workshop
In deze inspirerende en interactieve workshop leer je een aantal van je kernkwaliteiten (her)kennen. Je ontdekt antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn nou precies mijn meest kenmerkende eigenschappen?
  • Welke kwaliteiten ken ik al van mezelf en welke kwaliteiten zien anderen bij mij?
  • Wat is nou typisch mijn valkuil en wat kan ik doen om te voorkomen dat ik hierin stap?
  • Wat kun ik over mijn kernkwaliteiten leren van de mensen die op mij werken als een rode lap op een stier? Wat kan ik doen om te zorgen dat ik mij minder aan deze mensen erger?

In groepjes ga je aan de slag met de ontdekking van jouw kernkwaliteiten. Misschien ken je zelf al (een aantal van) je kernkwaliteiten. Laat je dan verrassen door de kwaliteiten die andere deelnemers in je zien. Je zult verbaasd zijn over de kwaliteiten die (relatief) onbekenden van je herkennen!

Kortom: in deze workshop ontdek je een aantal van je kernkwaliteiten en krijg je inzicht in hoe je deze beter kunt benutten. Zodat je vervolgens in de praktijk beter kunt afstemmen op je eigen golflengte! 


Bron: Daniel Ofman - Kernkwadranten spel - Core Quality

 

<< terug naar

groot_beeld